Video quay thực tế TP Mới Bình Dương – tháng 7/2017

Video quay thực tế TP Mới Bình Dương – ngày 4 tháng 7 năm 2017:

Nếu không thấy video hiển thị thì bấm vào link này: https://www.youtube.com/watch?v=OIFGhHoBSbk

Check Also

Video Thành Phố Mới Bình Dương – TDC

Video Thành Phố Mới Bình Dương 2014 – TDC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *