Video quay thực tế TP Mới Bình Dương – tháng 7/2017

Video quay thực tế TP Mới Bình Dương – ngày 4 tháng 7 năm 2017:

Nếu không thấy video hiển thị thì bấm vào link này: https://www.youtube.com/watch?v=OIFGhHoBSbk

Check Also

Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Thành Phố Mới Bình Dương

Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Thành Phố Mới Bình Dương Chùa Bà Thiên Hậu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *