Video quay thực tế TP Mới Bình Dương – tháng 7/2017

Video quay thực tế TP Mới Bình Dương – ngày 4 tháng 7 năm 2017:

Nếu không thấy video hiển thị thì bấm vào link này: https://www.youtube.com/watch?v=OIFGhHoBSbk

Check Also

Đại lễ Phật Đản 2014 tại TP Mới Bình Dương

Đại lễ Phật Đản 2014 tại TP Mới Bình Dương Ban trị sự Giáp hội …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *