Video khánh thành trung tâm hành chính tập trung Bình Dương

Khánh thành trung tâm hành chính tập trung Bình Dương

khanh thanh trung tam hanh chinh binh duong

Video khánh thành trung tâm hành chính tập trung Bình Dương. Đây là video tường thuật đầy đủ nhất về sự kiện khánh thành trung tâm hành chính chính trị tập trung tỉnh Bình Dương và phát động xây dựng và phát triển Thành Phố Mới Bình Dương.

Bước ngoặc lịch sử này diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2014 tại trung tâm Thành Phố Mới Bình Dương.


Nguồn tài liệu: Đài Truyền Hình Bình Dương.

Check Also

Video Thành Phố Mới Bình Dương – TDC

Video Thành Phố Mới Bình Dương 2014 – TDC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *