Video chính thức Dự án Thành Phố Mới Bình Dương – 2011

Video chính thức giới thiệu Dự án Thành Phố Mới Bình Dương – đăng tải năm 2011

Thành Phố Mới Bình Dương: một thành phố năng động, hiện đại, điểm đến cho tất cả.

Check Also

Video khánh thành trung tâm hành chính tập trung Bình Dương

Khánh thành trung tâm hành chính tập trung Bình Dương Video khánh thành trung tâm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *