Tag Archives: Bến Cát

Bình Dương: thành lập thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên

binh duong

Bình Dương: thành lập thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên Với tỉnh Bình Dương, Chính phủ quyết nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát và 5 phường thuộc thị xã Bến Cát. Thị xã Bến Cát. Cụ thể, thành lập thị xã Bến Cát trên cơ sở …

xem thêm