Noel tại TP Mới Bình Dương năm 2012

Noel tại TP Mới Bình Dương năm 2012

Video quay bởi một người không chuyên khi đi chơi đêm Noel năm 2012 khu vực trung tâm Thành Phố Mói Bình Dương.

Lưu ý: có chế độ HD 720 của video.

Check Also

Video khánh thành trung tâm hành chính tập trung Bình Dương

Khánh thành trung tâm hành chính tập trung Bình Dương Video khánh thành trung tâm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *