Noel tại TP Mới Bình Dương năm 2012

Noel tại TP Mới Bình Dương năm 2012

Video quay bởi một người không chuyên khi đi chơi đêm Noel năm 2012 khu vực trung tâm Thành Phố Mói Bình Dương.

Lưu ý: có chế độ HD 720 của video.

Check Also

Video giới thiệu tổng quan về Bình Dương năm 2013 2014

Video giới thiệu tổng quan về Bình Dương và Thành Phố Mới Bình Dương năm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *