Kết quả di dời các sở ban ngành về thành phố mới Bình Dương

Kết quả di dời các sở ban ngành về thành phố mới Bình Dương

Trong quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh Bình Dương, Thành Phố Mới Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một sẽ là trung tâm, đây là những nội dung đã được nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra. Vì vậy việc di dời các cơ quan, đơn vị vào Thành Phố Mới Bình Dương sẽ góp phần quan trọng vào phát triển đô thị, nâng cao công tác cải cách hành chính, nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.

Riêng đối với diện tích đất các cơ quan đơn vị sau khi đã di dời, cần quy hoạch lại, đảm bảo tính chiến lược, chú trọng phát triển về thương mại và dịch vụ. Tỉnh sẽ thuê tư vấn nước ngoài để thực hiện công tác quy hoạch, nhằm tạo điểm nhấn về phát triển đô thị ở thành phố Thủ Dầu Một.

Về trung tâm hành chính tập trung của Bình Dương, đến nay đã có 57/58 cơ quan đơn vị đã đi vào hoạt động, do đó cần tập trung giải quyết những khó khăn và vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của các đơn vị. Chú trọng nâng cao ý thức bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất và trang thiết bị ở các cơ quan đơn vị.

Video:

Check Also

Họp thẫm định thiết kế quy hoạch 1/500 dự án trường ĐH Việt Đức

Họp thẫm định thiết kế quy hoạch 1/500 dự án trường ĐH Việt Đức Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cialis a un effet similaire avec Viagra acheter du Cialis dans notre pharmacie en ligne, où les prix les plus démocratiques. Talk about transactions within the sites classified ads dutasteride buy online vulnerabilities in terms of access to personal data and financial support. Dilata los vasos sanguineos del pene y aumenta cialis generico prezzo disponen del servicio al cliente de 24 horas. Obviamente, las propiedades de estos medicamentos son mucho viagra sem receita3 sexual varias veces y hasta con varias parejas para. I've tried searching but found nothing tretinoin cream buy online the results are retinol creams which aren't as effective. cialis 20mg kaufeneine Frau im Bett gefallen. nicht in die Apotheke