Đại lễ Phật Đản 2014 tại TP Mới Bình Dương

Đại lễ Phật Đản 2014 tại TP Mới Bình Dương

Ban trị sự Giáp hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm, trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản phật lịch 2.558.

Đại Lễ ESAK 2014 ngày 3/5/2014.

Check Also

Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương năm 2019

Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương năm 2019. Cuối tháng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *